střih, střihači, střihačky, filmový střih, afs, asociace filmových střihačů, film, televize, tv, postprodukce, Avid, Final Cut, Adobe, odbory, střižna, montáž, Špidla, Vlčková, Brothánek, Outrata, Hansalová, technologie, standardy, standard, profese, profesní, sdružení, spolek, FAMU, střihová skladba

edit, editor, editors, film, movie, afs, czech, Czech Republic, Prague, association, television, tv, postproduction, Avid, Final Cut, Adobe, guild, broadcast, montage, sequence, workflow, standards, standard, profession, professional, empea, european motion picture editing award,

 

Jednání s ředitelem výroby ČT Václavem Myslíkem

V úterý 18. listopadu proběhlo jednání mezi zástupci A.F.S. a ředitelem výroby České televize panem Václavem Myslíkem. Setkání se účastnil rovněž šéfproducent Zpravodajství, aktuální publicistiky a sportu ČT Daniel Juřička a zástupce právního úseku Jindřich Vodička. A.F.S. zastupovali Šimon Špidla, Matouš Outrata a Adam Brothánek. Předmětem jednání byly neuspokojivé pracovní podmínky střihačů spolupracujících na pořadech ČT a problém tzv. rámcové smlouvy.

Ředitel výroby vyslechl námitky A.F.S. týkající se pracovních podmínek střihačů a přislíbil další jednání v lednu 2015 společně s manažery realizace ČT a zástupcem koordinace výroby ČT nad konkrétními materiály (statistiky, analýzy). Jednání proběhlo věcně a ve vstřícné atmosféře.

Nad tzv. rámcovou smlouvou proběhla bouřlivá diskuze. Šéfproducentem zpravodajství a zástupcem právního úseku byla přislíbena částečná revize některých formulací a to ve prospěch střihačů, avšak konkrétní podoba rámcové smlouvy pro rok 2015 v době jednání známa nebyla. Pochybnosti nad smlouvou ze strany A.F.S. (libovolné změny termínů střihu, poskytování střižen zdarma, riziko švarcsystému atd.) dále přetrvávají.

Výbor A.F.S.

 

Comments are closed.