střih, střihači, střihačky, filmový střih, afs, asociace filmových střihačů, film, televize, tv, postprodukce, Avid, Final Cut, Adobe, odbory, střižna, montáž, Špidla, Vlčková, Brothánek, Outrata, Hansalová, technologie, standardy, standard, profese, profesní, sdružení, spolek, FAMU, střihová skladba

edit, editor, editors, film, movie, afs, czech, Czech Republic, Prague, association, television, tv, postproduction, Avid, Final Cut, Adobe, guild, broadcast, montage, sequence, workflow, standards, standard, profession, professional, empea, european motion picture editing award,

 

Asociace

Audiovizuální kultura. Patří k hlavním stavebním kamenům současné kultury. Zahrnuje díla trvalé hodnoty i aktuality určené k jednorázovému použití. Audiovizuální díla jsou nástrojem myšlení. Dokáží oslovit masy, jsou však zároveň intimní. Audiovize je dnes vedle řeči druhým jazykem, kterým se dorozumíváme. Spoluutváří naše kolektivní vědomí i náš společný obraz. Nastoluje nová témata, tvoří mýty. Má moc měnit způsob, jakým nahlížíme svět.

Střihová skladba. Je srdcem filmu. Uvádí obrazové a zvukové záběry do vzájemného vztahu, určuje jejich smysl, udává tempo. Střihová skladba je svou podstatou interpretací nasnímané skutečnosti. Z toho plyne odpovědnost pro ty, kteří ji budují.

Střih. Je fází, ve které se určuje definitivní podoba střihové skladby a tím i definitivní smysl filmu. V této fázi nejde o méně než o všechno, co bylo do materiálu vloženo. V sázce je práce všech, kteří se na výrobě díla podíleli. Asociace filmových střihačů a střihaček o.s. se zasazuje o to, aby podmínky pro práci střihače odpovídaly náročnosti a zodpovědnosti, kterou s sebou toto povolání nese. Vždyť k čemu je úsilí desítek členů filmového štábu, k čemu jsou unikátní zpovědi a neopakovatelné situace zachycené v dokumentárním filmu, k čemu je velké téma, je-li promarněna konečná montáž? Asociace filmových střihačů a střihaček se zasazuje o zvýšení znalostí a dovedností svých členů, protože rychlý vývoj technologií a proměny audiovizuálního prostoru se neobejde bez kontinuálního vzdělávání.

Asociace filmových střihačů a střihaček usiluje o pozvednutí úrovně střihové skladby, aby tak přispěla ke zlepšení české audiovizuální kultury jako celku.

 

A.F.S. zastupuje Předsednictvo sdružení ve složení:

 Šimon Špidla, předseda

Hedvika Hansalová, místopředsedkyně

Janka Vlčková, místopředsedkyně

Matouš Outrata, místopředseda

Adam Brothánek, místopředseda a pokladník

 

STANOVY sdružení