střih, střihači, střihačky, filmový střih, afs, asociace filmových střihačů, film, televize, tv, postprodukce, Avid, Final Cut, Adobe, odbory, střižna, montáž, Špidla, Vlčková, Brothánek, Outrata, Hansalová, technologie, standardy, standard, profese, profesní, sdružení, spolek, FAMU, střihová skladba

edit, editor, editors, film, movie, afs, czech, Czech Republic, Prague, association, television, tv, postproduction, Avid, Final Cut, Adobe, guild, broadcast, montage, sequence, workflow, standards, standard, profession, professional, empea, european motion picture editing award,

 

OOA-S

Ochranná organizace autorská
– sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl

www.ooas.cz

Jak postupovat?

 Ze stránek OOA-S stáhnete dokument Hromadná ohláška audiovizuálního díla, vyplníte, podepíšete a odnesete na adresu: Žitná 1575/49 110 00 Praha 1, 3. poschodí.

Při první ohlášce napište všechny filmy, na kterých jste kdy pracovali (vyjma studentských). Následně pak oznamujte jednou za rok nová díla. Zpětně se počítají filmy od roku 2009. Můžete ohlásit nejenom filmy, ale i reklamy, klipy, tv a kino upoutávky atd. Všechna díla by měla být někdy odvysílaná v televizi. Zaregistrovat se může i občan jiné národnosti než české.

S OOA-S není nutné uzavírat smlouvu, stačí se pouze přihlásit k evidenci.

Přihláška k evidenci.

Každý zaregistrovaný má právo na hodinu právnických služeb zdarma.

Máte-li další otázky, volejte Hedvice Hansalové na tel. 731755648 nebo pište na info@asociacestrihacu.cz.