střih, střihači, střihačky, filmový střih, afs, asociace filmových střihačů, film, televize, tv, postprodukce, Avid, Final Cut, Adobe, odbory, střižna, montáž, Špidla, Vlčková, Brothánek, Outrata, Hansalová, technologie, standardy, standard, profese, profesní, sdružení, spolek, FAMU, střihová skladba

edit, editor, editors, film, movie, afs, czech, Czech Republic, Prague, association, television, tv, postproduction, Avid, Final Cut, Adobe, guild, broadcast, montage, sequence, workflow, standards, standard, profession, professional, empea, european motion picture editing award,

 

Standardy

Pracovní standardy A. F. S. jsou doporučením pro všechny profesionály v oblasti filmové a televizní produkce a postprodukce. Jsou nastaveny na základě dlouholetých zkušeností členů A. F. S. a představují podmínky pro práci střihačů a střihaček, odpovídající náročnosti jejich profese i zodpovědnosti vůči producentovi a ostatním členům štábu.

 

Ke stažení:

Doporučené pracovní standardy

Postprodukční workflow