střih, střihači, střihačky, filmový střih, afs, asociace filmových střihačů, film, televize, tv, postprodukce, Avid, Final Cut, Adobe, odbory, střižna, montáž, Špidla, Vlčková, Brothánek, Outrata, Hansalová, technologie, standardy, standard, profese, profesní, sdružení, spolek, FAMU, střihová skladba

edit, editor, editors, film, movie, afs, czech, Czech Republic, Prague, association, television, tv, postproduction, Avid, Final Cut, Adobe, guild, broadcast, montage, sequence, workflow, standards, standard, profession, professional, empea, european motion picture editing award,

 

Právní konzultace pro členy Asociace

 V případě, že jste nespokojeni či máte nejasnosti ohledně smluv, které podepisujete, Asociace nabízí všem svým členům zprostředkování právních konzultací. Tyto právní služby budou placeny z rozpočtu Asociace. Obracejte se na nás emailem na info@asociacestrihacu.cz nebo telefonicky přímo na kohokoli z výboru.

 Jednotlivé právní analýzy budeme shromažďovat, budou sloužit všem podobným případům a rovněž také k vytvoření vzorových autorských smluv pro střihače.

Váš výbor

Comments are closed.