střih, střihači, střihačky, filmový střih, afs, asociace filmových střihačů, film, televize, tv, postprodukce, Avid, Final Cut, Adobe, odbory, střižna, montáž, Špidla, Vlčková, Brothánek, Outrata, Hansalová, technologie, standardy, standard, profese, profesní, sdružení, spolek, FAMU, střihová skladba

edit, editor, editors, film, movie, afs, czech, Czech Republic, Prague, association, television, tv, postproduction, Avid, Final Cut, Adobe, guild, broadcast, montage, sequence, workflow, standards, standard, profession, professional, empea, european motion picture editing award,

 

Rámcová smlouva – aktuální vývoj

Dne 16. 1. 2014 proběhla informativní schůzka se zástupcem ČT na téma Rámcové smlouvy a budoucí spolupráce s A. F. S. .

Česká televize si nechala zpracovat právní stanovisko k Rámcové smlouvě, které považuje za dostačující odpověď na otevřený dopis. Jakmile stanovisko obdržíme, budeme Vás o jeho obsahu informovat.

A. F. S. stále trvá na svém stanovisku k tzv. Rámcové smlouvě a doporučuje smlouvu nepodepisovat!

Otevřený dopis k Rámcové smlouvě zde.

Comments are closed.