střih, střihači, střihačky, filmový střih, afs, asociace filmových střihačů, film, televize, tv, postprodukce, Avid, Final Cut, Adobe, odbory, střižna, montáž, Špidla, Vlčková, Brothánek, Outrata, Hansalová, technologie, standardy, standard, profese, profesní, sdružení, spolek, FAMU, střihová skladba

edit, editor, editors, film, movie, afs, czech, Czech Republic, Prague, association, television, tv, postproduction, Avid, Final Cut, Adobe, guild, broadcast, montage, sequence, workflow, standards, standard, profession, professional, empea, european motion picture editing award,

 

Rámcová smlouva – NOVINKY 31.3. 2014

Asociace obdržela zdvořilou odpověď od České televize ve věci Rámcové smlouvy. ČT má za to, že se s našimi námitkami vyrovnali v předchozím dopise a zároveň uvažují o jejich zapracování do budoucích rámcových smluv. Asociace nabídla České televizi spolupráci při tvorbě budoucích smluv s externími spolupracovníky –  střihači.

 

A. F. S. nadále důrazně nedoporučuje podepsání Rámcové smlouvy s ČT, a to zejména z těchto důvodů:

1)možnost libovolně měnit časové podmínky ze strany zadavatele

2)nejasná specifikace činnosti (termín střihač záznamu neodpovídá objednávané činnosti)

3)poskytnutí střižny zdarma externím spolupracovníkem

4)ústní forma objednávky (v případě nejasností či případných sporů má ČT výhodu silnějšího)

 

A. F. S. podnikne další kroky k nápravě stávající situace.

Comments are closed.