střih, střihači, střihačky, filmový střih, afs, asociace filmových střihačů, film, televize, tv, postprodukce, Avid, Final Cut, Adobe, odbory, střižna, montáž, Špidla, Vlčková, Brothánek, Outrata, Hansalová, technologie, standardy, standard, profese, profesní, sdružení, spolek, FAMU, střihová skladba

edit, editor, editors, film, movie, afs, czech, Czech Republic, Prague, association, television, tv, postproduction, Avid, Final Cut, Adobe, guild, broadcast, montage, sequence, workflow, standards, standard, profession, professional, empea, european motion picture editing award,

 

Sloučení AFS a AFTS

Na schůzce mezi zástupci obou asociací bylo dohodnuto budoucí sloučení asociací AFS a AFTS, včetně spojení členské základny. AFS se stane nástupnickou asociací a má plnou podporu AFTS.  AFS naváže na předchozí činnost a snahu AFTS o zvyšování prestiže střihačské profese v ČR.

Comments are closed.