střih, střihači, střihačky, filmový střih, afs, asociace filmových střihačů, film, televize, tv, postprodukce, Avid, Final Cut, Adobe, odbory, střižna, montáž, Špidla, Vlčková, Brothánek, Outrata, Hansalová, technologie, standardy, standard, profese, profesní, sdružení, spolek, FAMU, střihová skladba

edit, editor, editors, film, movie, afs, czech, Czech Republic, Prague, association, television, tv, postproduction, Avid, Final Cut, Adobe, guild, broadcast, montage, sequence, workflow, standards, standard, profession, professional, empea, european motion picture editing award,

 

Tag OOA-S

OOA-S

Ochranná organizace autorská – sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl www.ooas.cz Jak postupovat?  Ze stránek […] Číst dál

Autorská práva

FILMOVÍ ŠTŘIHAČI a STŘIHAČKY jsou dle autorského zákona ČR autory (resp. autory tzv. díla audio-vizuálně užitého, v tomto případě autory […] Číst dál