střih, střihači, střihačky, filmový střih, afs, asociace filmových střihačů, film, televize, tv, postprodukce, Avid, Final Cut, Adobe, odbory, střižna, montáž, Špidla, Vlčková, Brothánek, Outrata, Hansalová, technologie, standardy, standard, profese, profesní, sdružení, spolek, FAMU, střihová skladba

edit, editor, editors, film, movie, afs, czech, Czech Republic, Prague, association, television, tv, postproduction, Avid, Final Cut, Adobe, guild, broadcast, montage, sequence, workflow, standards, standard, profession, professional, empea, european motion picture editing award,

 

Vyjádření k volbě Rady ČT

Asociace filmových střihačů a střihaček (A. F. S.) zastává názor, že výběr členů Rady České televize (ČT) by se měl uskutečňovat nikoli na základě stranických preferencí a politických dohod, ale ryze s ohledem na odbornou způsobilost kandidátů. Odmítáme vytváření jakýchkoli seznamů politicky vhodných, či nevhodných kandidátů. Stejně tak odsuzujme související lustrování osobností a posilování stranického vlivu na obsazování orgánu, majícího klíčovou kontrolní funkci nad veřejnoprávní ČT. Je vypovídající tragikou současné doby, že do finálního výběru neprošel ani jeden kandidát, navrhovaný profesními svazy, které zastupují zájmy nás všech z filmové branže. A. F. S.  se obává, že dosazování radních je účelové a sleduje mocenské cíle, ne zájmy demokratické společnosti.

Leave a Reply