střih, střihači, střihačky, filmový střih, afs, asociace filmových střihačů, film, televize, tv, postprodukce, Avid, Final Cut, Adobe, odbory, střižna, montáž, Špidla, Vlčková, Brothánek, Outrata, Hansalová, technologie, standardy, standard, profese, profesní, sdružení, spolek, FAMU, střihová skladba

edit, editor, editors, film, movie, afs, czech, Czech Republic, Prague, association, television, tv, postproduction, Avid, Final Cut, Adobe, guild, broadcast, montage, sequence, workflow, standards, standard, profession, professional, empea, european motion picture editing award,

 

Zveřejňujeme zápis z jednání valné hromady konané 5. 2. 2020

Milé střihačky, milí střihači,

zveřejňujeme zápis z jednání valné hromady konané 5. února v Cafe Lajka.

Dva hlavní body představovalo: 1) Uvedení nového tajemníka Lukáše Pfausera do funkce; 2) Zvýšení doporučených standardů A. F. S.

Přejeme vám pěkné únorové dny.

Vaše předsednictvo A. F. S.

Leave a Reply