střih, střihači, střihačky, filmový střih, afs, asociace filmových střihačů, film, televize, tv, postprodukce, Avid, Final Cut, Adobe, odbory, střižna, montáž, Špidla, Vlčková, Brothánek, Outrata, Hansalová, technologie, standardy, standard, profese, profesní, sdružení, spolek, FAMU, střihová skladba

edit, editor, editors, film, movie, afs, czech, Czech Republic, Prague, association, television, tv, postproduction, Avid, Final Cut, Adobe, guild, broadcast, montage, sequence, workflow, standards, standard, profession, professional, empea, european motion picture editing award,

 

Výsledky činnosti Asociace a plány do budoucna

Asociace střihačů existuje již dva roky. Níže naleznete stručnou rekapitulaci dosavadní činnosti a naše plány do dalších let.

Výsledky činnosti v letech 2013-2014:
– právní analýza a potvrzení zákonného autorství střihačů
– právní poradenství při uzavírání smluv pro členy Asociace
– navázání spolupráce s ostatními profesními sdruženími (APA, AČK, ARAS a další)
– spolunavrhování členů pro Státní fond kinematografie
– kontinuální jednání s vedoucím výroby ČT ohledně podmínek práce pro střihače, vyjasnění problémů střihačů vyplývajících z proměn technologie a jejích důsledků ve střižně
– zpracování odborných posudků pro televizní cyklus Česká fotka
– vyjednání změn v Rámcové smlouvě s ČT
– A.F.S. získala podporu původní střihačské asociace (AFTS) a stala se její následnickou organizací
– podepsání memoranda o spolupráci mezi Asociací a FAMU
– možnost uplatnění slev u TRACOSYS a.s. pro členy Asociace
– spuštění webových stránek a mailinglistu Asociace

 Plány do budoucna:
– výroční profesní ocenění pro střihače
– vzory autorských smluv
– rozšiřování členské základny
– další jednání ve snaze zlepšit podmínky pro střihače v televizních podmínkách, zejm. autorské smlouvy, výše honoráře, počet dní na střih atd.

 S podněty pro budoucí náplň činnosti A.F.S. se obracejte na info@asociacestrihacu.cz nebo kontaktujte telefonicky členy výboru. Výbor se aktuálně schází pravidelně, a to každé první úterý v měsíci. Všichni jsou vítáni!

Comments are closed.