střih, střihači, střihačky, filmový střih, afs, asociace filmových střihačů, film, televize, tv, postprodukce, Avid, Final Cut, Adobe, odbory, střižna, montáž, Špidla, Vlčková, Brothánek, Outrata, Hansalová, technologie, standardy, standard, profese, profesní, sdružení, spolek, FAMU, střihová skladba

edit, editor, editors, film, movie, afs, czech, Czech Republic, Prague, association, television, tv, postproduction, Avid, Final Cut, Adobe, guild, broadcast, montage, sequence, workflow, standards, standard, profession, professional, empea, european motion picture editing award,

 

Stanovisko k “Rámcové smlouvě” s Českou televizí

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Redakce aktuální publicistiky od konce prosince loňského roku předkládá střihačům k podpisu “Rámcovou smlouvu o spolupráci”. Tato smlouva zásadně znevýhodňuje postavení externích střihačů vůči České televizi. Vedení Asociace se rozhodlo reagovat otevřeným dopisem generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi a řediteli zpravodajství ČT Zdeňku Šámalovi. Dopis analyzuje některé body, kvůli nimž je tato smlouva v profesionálním prostředí neakceptovatelná.

Asociace doporučuje všem střihačům, aby tuto smlouvu nepodepisovali, dokud se situace nevyjasní. O průběhu jednání s ČT vás budeme okamžitě informovat.

Je nám zřejmé, že nepodepsání této smlouvy vás může vystavit těžkostem. Jejím podepsáním se však vystavujete podstatně vyššímu riziku.

Dopis ke stažení zde.

Comments are closed.